Produkty a služby

Prioritne sa sústreďujeme na nákup piliarskej guľatiny drevín buk, dub, javor, jaseň, borovica a smrek. Následne vykúpenú guľatinu predávame na domácom trhu, ale aj na svetových trhoch prostredníctvom materskej spoločnosti VALASAHA Group a.s.. Našou ambíciou je neustále rozširovať portfólio produktov a vyhľadávať nové trhy so stabilnými partnermi.

Rovnako je pre nás prioritou nákup ihličnatého stavebného reziva, dubového reziva, bukového pareného reziva, OSB dosiek, masívnych lepených dosiek, lúpanej a krájanej dýhy a výrezov na výrobu sudov. Zároveň, ako jedna z mála spoločností na Slovensku dokážeme zabezpečiť predaj a export pareného sušeného reziva na zahraničné trhy a tým pomôcť slovenskému drevospracujúcemu priemyslu.

Medzi základné služby, ktoré poskytujeme, patrí nielen výkup vyťaženej drevnej hmoty a logistika, ale aj jej následný predaj. Partnerom poskytujeme komplexné služby na mieru, ktoré zahŕňajú prepravu a prípadnú fumigáciu prostredníctvom ďalších spoločností v rámci holdingu.

Kontaktujte nás