Na dreve nám záleží.

Drevo je jedinečné, variabilné, s krásnou kresbou, a skoro večné. Je súzvukom tradície, kultúry a do našich domovov prináša kus prírody a harmónie.“

O nás 

V našej spoločnosti si uvedomujeme hodnotu dreva, ktoré môže nahradiť aj ostatné materiály ako je plast, oceľ, cement. Drevo  poskytuje nenahraditeľné environmentálne hodnoty a jeho využitie v mnohých oblastiach prispieva k trvalo udržateľnému životnému štýlu.

Zameriavame sa predovšetkým na nákup a predaj listnatých drevín, prioritne na drevinu buk (Fagus sylvatica), ktorá na Slovensku patrí medzi najviac zastúpené, ale pre náročnejší a zložitejší spôsob spracovania, jeho sezónnosť a rýchlu kazivosť  stráca na atraktivite. Dokážeme efektívne zabezpečiť celý obchodný proces od nákupu surových kmeňov, cez sortimentáciu až po jej konečný predaj hlavne pre stavebné spoločnosti ako konštrukčný masív alebo pre výrobné spoločnosti ako základ pre výrobu nábytku, prípadne podláh, keďže pevnosť bukovej guľatiny prekonáva bežné sortimenty smreku a jedle. Ďalšími drevinami, ktoré nakupujeme, sú duby – zimný (Quercus petraea) a letný (Quercus robur), javor horský (Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), borovice (Pinus sylvestris), (Pinus nigra) a smrek obyčajný  (Picea abies).

Podporujeme domáci priemysel

Snažíme sa tak vytvárať nový priestor pre domáci spracovateľský sektor, ktorý samostatne nemá dostatok potrebných skúseností a príležitostí pre export listnatej guľatiny, polotovarov či hotových výrobkov na trhy v rámci Európy a do tretích krajín. Vďaka spolupráci s nami dokážu producenti dreva a spracovatelia zobchodovať svoje produkty s pridanou hodnotou. Prostredníctvom svojich klientov vieme zabezpečiť parenie a sušenie a tým optimálne zhodnotenie suroviny.

Vďaka globálnemu záberu materskej spoločnosti dokážeme pre svojich partnerov zabezpečiť  komplexný proces od nákupu, sortimentácie až po optimálne speňaženie na domácich i zahraničných trhoch, a zároveň ponúknuť kvalitné doplnkové služby za výhodných podmienok prostredníctvom spoločností v holdingu.

Pestujeme naše hodnoty

Tradícia, dôvera, stabilita a korektné vzťahy sú hodnoty, ktoré spoločnosť Millwood ako súčasť drevárskej divízie v rámci rodinného holdingu prirodzene uplatňuje. Uvedomujeme si, že úspech závisí ako od spokojnosti obchodných partnerov a dodávateľov, tak aj od spokojnosti, odbornosti a angažovanosti vlastných zamestnancov.

Zakladáme si na dlhodobých a korektných vzťahoch s obchodnými partnermi, kde spoločným cieľom je silné partnerstvo s predikciou do budúcnosti a spokojnosť na obidvoch stranách.

Veríme v odbornosť našich zamestnancov, ktorí dokážu efektívne plniť očakávania našich partnerov, a práve preto sa im snažíme vytvárať pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú požiadavkám jednotlivcov pri súčasnom zachovaní work-life balansu.

Našou snahou je pracovať s certifikovanými udržateľnými materiálmi a prispievať k lepšiemu svetu efektívnym využívaním zdrojov.

Naša filozofia 5P

People / Ľudia

Millwood, ako súčasť drevárskej divízie v rámci rodinného holdingu, prirodzene uplatňuje zásady spolupatričnosti a dôvery. .

Veríme, že zamestnanci sú našou najväčšou devízou a ich osobná integrita a angažovanosť sú rozhodujúcimi faktormi úspechu našej spoločnosti. Maximalizujeme náš potenciál tým, že spájame staršiu generáciu, ktorá sa vyznačuje skúsenosťami a know-how, s ich mladšími kolegami, ktorí zase dokážu vniesť nový pohľad na každodennú agendu. Identifikovaním ich potenciálu a investovaním do dlhodobého rozvoja sa snažíme vybudovať spokojný a motivovaný tím profesionálov, ktorí sú proaktívni vo svojej práci.

Purpose / Zmysel

Vo všetkom, čo robíme, musíme vidieť jasný zmysel. Chceme investovať svoj čas do vecí, ktoré spája hodnota, perspektíva a udržateľnosť. .

Snažíme sa:

 • pracovať s trvalo udržateľnými materiálmi,
 • prispievať k lepšiemu svetu efektívnym využívaním zdrojov a elimináciou odpadu,
 • budovať kvalitné vzťahy, ktoré obstoja v čase.

Progress / Pokrok

Technológie považujeme za užitočný nástroj na riešenie existujúcich a potenciálnych problémov, zvyšovanie efektívnosti, úsporu času a podporu udržateľnosti. .

Vidíme zmysel v investíciách do technológií a softvérov, ktoré dokážu eliminovať nadbytočné činnosti a umožňujú nám sa sústrediť na podstatnú agendu. Sme hrdí na náš systém kolobehu dokladov v rámci back-office, ktorý významne znižuje spotrebu papiera a automatizuje všetky procesy, počínajúc rozpoznávaním údajov a ich evidenciou až po export obchodných dokumentov, ako aj náš vlastný systém prebierky drevárskych produktov, ktorý umožňuje prenos informácií z lesa alebo píly priamo ku koncovému zákazníkovi.

Partnership / Vzťahy

Spokojní obchodní partneri a dodávatelia sú dôležitou súčasťou našej siete, keďže vždy uprednostňujeme dlhodobý úspech pred krátkodobým ziskom. .

Naše znalosti a skúsenosti vďaka viac ako 25 rokom v drevárskom sektore nám priniesli cenené vzťahy s obchodnými partnermi v Európe i v zámorí. S rešpektom k iným kultúram vytvárame partnerstvá, ktoré budeme môcť odovzdať ďalším generáciám.

Perfection / Zdokonaľovanie

Ako to môžeme robiť ešte lepšie? Toto je veta, ktorú môžete v našich kanceláriách počuť celkom často. .

Snažíme sa neustále zdokonaľovať vo svojej práci, rozširovať si obzory a ponúkať svojim partnerom hodnotné produkty a efektívne riešenia, ktoré ich posunú vpred.

MEMBER OF VALASAHA GROUP

Spoločnost Millwood vznikla v roku 2020 ako dcérska spoločnosť v rámci Wood Division Zvoimpex, ktorý sa neskôr pretransformoval na VALASAHA Group a.s.. Zároveň je súčasťou Invictum Holdings a.s., rodinného holdingu, ktorý v súčasnosti zastrešuje obchodné, ako aj neziskové spoločnosti v rámci drevárskeho a chemického priemyslu, logistiky, marketingu, zdravotníctva, ako aj výskumu a vývoja.
současnost
 • December 2020 Vznik Wood Division Zvoimpex

  Dynamický rozvoj spoločnosti ústi do vzniku drevárskej divízie, ktorú tvoria aj spoločnosti Tilian a Millwod.

 • Júl 2020 Špecializovaný drevársky systém

  Zvoimpex ukončuje vývoj jedinečného systému na registráciu údajov o guľatine, ktorý prenáša všetky potrebné informácie z lesa priamo k zákazníkovi.

 • December 2019 Zaradenie do skupiny Invictum Holdings

  Zvoimpex sa stáva súčasťou rodinného holdingu Invictum Holdings, a.s.

 • August 2019 Export reziva do Maroka, na Blízky východ a do Číny

  Zvoimpex expandoval na nové trhy v krajinách Blízkeho východu, Maroka a Číny, kde začal vyvážať rezivo.

 • Marec 2019 Export guľatiny a reziva do Kórey

  Zvoimpex rozširuje zoznam svojich odberateľov o spoločnosti v Kórei, kde vyváža guľatinu aj rezivo.

 • Október 2018 Dcérska spoločnosť EUROASIA Timber

  V Českej republike zakladá Zvoimpex dcérsku spoločnosť EUROASIA Timber, s.r.o.

 • Jún 2018 Nový dizajn

  Spoločnosť prechádza re-brandingom a od vtedy sa pýši novou identitou.

 • November 2017 Začiatok exportu do Ázie

  Tím Zvoimpexu sa rozrastá o ďalších odborníkov z drevárskeho sektora a nadväzuje nové obchodné partnerstvá v Ázii.

 • 2013 - 2016 Top 3 pre Decodom

  V rokoch 2013 až 2016 patrí Zvoimpex medzi Top 3 dodávateľov MDF dosiek s vysokým leskom pre spoločnosť Decodom.

 • December 2007 Zrod spoločnosti Zvoimpex

  Na konci roka 2007 začína svoju históriu písať nová zvolenská firma s názvom Zvoimpex, ktorá sa sústredí najmä na obchod s drevenými polotovarmi.

vznik společnosti